Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2018

Savage

Obraz
Savage

photo: Załęski Tomasz
model: Lena Milena Czerwińska
Lomo Instant Wide+Instax Wide Film
Analog Dreams
Babygirl

Obraz
Babygirl
photo: Załęski Tomasz
Lomo Instant Wide+
Fujifilm Instax WIDE Film
Analog Dreams


Lana

Obraz
Lana photo: Załęski Tomasz model: Lana Vinyavskaya Lomo Instant Wide+ Fujifilm Instax WIDE Film
Analog Dreams